A'dan Z'ye Şarap - Mehmet Yalçın
Yazar: Mehmet Yalçın

Türkiye’nin ilk şarap ve içki yazarı olan, içki kültürü dergisi Gusto’nun Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yalçın, şarap dünyasındaki 15 yıllık birikimini bu kitapta topladı. Bu, Yalçın’ın şimdiye dek 5 baskı yapan şarapla ilgili ilk kitabının genişletilmiş ve tamamen yenilenmiş edisyonu. Yalçın’ın ayrıca 3 baskı yapan ve yeni edisyonu yakında piyasaya çıkacak olan “A’dan Z’ye Viski” adlı bir kitabı daha bulunuyor. Yazar, çoğunu bizzat gezdiği Türkiye ve dünya bağlarının, şarap yapımevlerinin zengin bir rehberini sunduğu bu kitapta, şu başlıklara haritalar, fotoğraflar ve şemalar eşliğinde yer veriyor.

  • Şarap nasıl tadılır?
  • Şarap seçmenin incelikleri
  • Şarap-yemek uyumu ve servis kuralları
  • Şarap terimleri sözlüğü
  • Yıllanmış şaraplar
  • Türk Şarap Tarihi
  • Bölge bölge, bağ bağ, üretici üretici Türk ve dünya şarapları
  • Şampanya, Porto ve şeri gibi özel şaraplar
  • Şarapta iyi ve kötü yıllar tablosu
  • Dünyadan önemli şarap adresleri

“… Şarabın kökeniyle ilgili yapılan araştırmalar, bu içkinin ilk yapıldığı yer olarak İran ya da Kafkasya’yı gösteriyor: Ancak ilk çıkış noktası neresi olursa olsun, kimsenin tartışmadığı gerçek, şarabın dünyaya yayılma yerinin bugünkü Anadolu toprakları olduğu … Zira Hititler çağına ait milattan önce 2000’li yılların buluntularında, şarapla ilgili kaplara, kabartma heykellere ve yazıtlarda şarap ritüellerine rastlanıyor.

Hititler, muazzam bir şarap uygarlığı kurmuşlar Anadolu’da. O kadar ki, Hitit kanunlarında bağcılık ve şarapçılık konusunda hükümler yer alıyor, “üzüm başı” anlamına gelen, devlet bağlarının yöneticisine verilen “gal gestın” ünvanı, devlet hiyerarşisinde önemli bir yer tutuyormuş. Şarapçılıkta önde gelen kentlere de, “Wiyana-wanda” adı veriliyormuş…